Mobil kullanıma uygun DYNA-VİSİON sistemimiz, yaşamsal verileri ölçen ve transfer eden, basit kullanımlı bir cihazdır. Her zaman, her yerde ve coğrafi koşullara bağlı kalmadan, hasta izlemede kolaylık sağlar. Hekimler ve Paramedikler arasında en kolay iletişim ve eş zamanlı hasta takibini sağlar. Gerçek zamanlı hasta izleme, Hayat kurtarma, Afet kurtarma operasyonları veya Acil tıbbi yardım için zaman çok önemlidir, DYNA-VİSİON sistemimiz size bu hizmeti hızlı ve doğru olarak sunar. En karmaşık hallerde dahi kullanımı kolaydır, anlık hasta verilerinin izlenmesi ve kayıdı otomatik olarak yapılır. Teşhis ve izlemede daha iyi sonuçlar elde etmek için hekimler ve paramedikler arasında doğru bilgi akışı sağlayan gerçek bir çözüm ortağı DYNA-VİSİON'dur.

En son, Kuveyt Sağlık Bakanlığı DYNA-VİSİON Telemonitöring Sistemi ile ambulanslarda hasta takibini başlattı.


Felaket kurtarma operasyonları veya acil tıbbi hizmetler için zaman, maliyetten daha önemlidir; Bu bir yaşam ve ölüm meselesidir. Hastane tabanlı teletriyaj sistemimiz, hasta daha ambulansta iken, Wi-Fi ve 3G iletişim yoluyla Paramediklere yol göstermektedir. Cihazımız, hekimlere doğru ve hızlı hasta bilgilerini ileterek, uzaktan teşhis ve kurtarma imkanı sağlamaktadır .

Örneğin; Trafik kazasında yaralıları kurtarırken, DYNA-VİSİON ölçme ve izleme sistemi, yaralıların yaşamsal verilerini ( EKG,SpO2, Solunum, Vucut Sıcaklığı ve Kan Basıncı ) kablosuz veri aktarımı sayesinde hastanedeki hekim ve ambulans takip merkezi (112 OPERASYON MERKEZİ) ile paylaşa bilir. Ayrıca hastanın durumu, görsel ve işitsel olarak takip hekiminin, hatta hastanede bulunan konsultasyon hekiminin bilgisayarından izlene bilinir. Her hastanın verilerinin kayıt edilerek saklanma imkanı sistemimizde mevcuttur.


DYNA-VİSİON sistemimiz, neredeyse gerçek zamanlı veri gönderir ve sunucuda bulunan yazılımımız bu verileri hekimin bilgisayarına kolay bir arayüz (görsel ve işitsel bilgi) ile aktarabilir. Adli vakalar ve beklenmedik olaylar sırasında dahi kayıt yapabilme özelliği sistemimizde mevcuttur.

Ambulansta hasta nakli sırasında istemimiz hastanın üzerinde bulunabilir, diğer transfer mönitör sistemleri gibi ağır ve hantal değildir. Nakil sırasında hastaya ait tüm yaşamsal veriler sistem tarafından kayıt edilir, hasta hastaneye ulaştığın da her hangi bir bilgisayardan tüm ölçülen değerler rapor olarak alınabilinir. Hali hazırda Türkiye 112 servislerinde bulunan ambulanslarda ATT(paramedik) ve Hemşireler hem telefon ile hekime bilgi verirken, ilaç kullanım komutları almakta hemde, hareket halindeki ambulansta savrulmadan durmaya çalışmaktadırlar. Bu sistem görsel ve işitsel bağlantının yanı sıra tüm yaşamsal verileri hekimin bilgisayarına kolayca ilettiğinden ambulans görevlileri işlerini kolaylık ile uygulayabilmektedirler.